How to Read Dog Food Labels for Beginners

31 ตุลาคม 2565ระยะเวลาการอ่าน : 8 นาที สำหรับเพื่อน ๆ ที่เลี้ยงน้องหมานั้นจะทราบเป็นอย่างดีว่าอาหารเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตและส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเขา ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารจึงจำเป็นต้องพิจารณาจากหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะการอ่านฉลากโภชนาการที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้เราเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับน้องหมาที่บ้านได้อย่างง่ายดาย วันนี้หมอนีทจะมาแบ่งปันวิธีการอ่านฉลากอย่างง่ายให้เพื่อน ๆ นำไปใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารได้อย่างมั่นใจกันค่ะ 1. แหล่งที่ตั้งที่ผลิตอาหาร เหตุผลที่ต้องทราบแหล่งผลิตก่อนเป็นอันดับแรกเพราะหากมีข้อสงสัยในตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อน ๆ สามารถโทรไปสอบถามได้ทันที 2. ส่วนผสมในอาหาร และสารอาหาร อาหารน้องหมาที่ดีควรเขียนบอกว่าใส่วัตถุดิบอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง โดยรายการของส่วนผสมจะเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนั้นหมอนีทชวนให้เพื่อน ๆ อ่านทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อดูว่ามีส่วนผสมที่ทำให้เกิดอาการแพ้กับน้องหมาของเราไหม โดยมาตรฐานแล้วส่วนผสมหลักในอาหารควรเป็นเนื้อสัตว์จริง ๆ ไม่ใช่ผลพลอยได้จากสัตว์ (by product) เช่น กระดูกป่น ปีกไก่ป่น เป็นต้น นอกจากนี้เรื่องสารอาหารก็สำคัญ เพราะสารอาหารมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรงได้ โดยจะบอกเป็นปริมาณที่ต่ำสุดหรือสูงสุดของสารอาหาร เช่น โปรตีน ไขมัน กากใย และความชื้น ซึ่งปกติแล้วค่าโปรตีนและไขมันจะบอกเป็นค่าไม่น้อยกว่า (Min.) เพราะว่าตามมาตรฐานการผลิตอาหารจะต้องผ่าน minimum requirement เพื่อให้น้องหมานำสารอาหารที่ได้ไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับช่วงวัยและการใช้พลังงาน ส่วนค่ากากใยและความชื้นจะบอกเป็นค่าไม่มากกว่า (Max.) เพราะว่า …

How to Read Dog Food Labels for Beginners Read More »